top of page
Man op computer
Man op computer

PERSONENBELASTING ASSISTENT 

Alle informatie voor de PB aangifte zo verzameld, berekend én ingediend

De personenbelasting: dit betekent vaak veel administratie, stress en onduidelijke opvolging. Herkenbaar? Dan kan onze PB Assistent helpen van begin tot eind: van het verzamelen en up to date houden van klanteninformatie, tot het maken van de berekening, het vragen van de goedkeuring bij klanten en het in bulk indienen in ToW - allemaal vanuit één platform. Een volledig PB Werkdossier per klant, waarin je met collega's kan samenwerken en eenvoudig historiek en notities kan bijhouden.

PB vragenlijst.png
Screenshot berekening.jpg

PERSONENBELASTING ASSISTENT

Automatiseer de informatie verzameling en de berekening in één tool

De PB Assistent versnelt de PB aangifte van begin tot einde

HOE WERKT HET?

1. Informatie en documentatie verzamelen en updaten

STAP 1: IMPORTEER KLANTENGEGEVENS

Alvorens aan de slag te gaan, zorgen we ervoor dat de gekende data van uw klanten reeds klaar staat in ons systeem. Dit kan via een Excelfile, een connectie met bepaalde CRM-systemen, of vanuit MyMinfin.

 

De data die op voorhand wordt geïmporteerd, zal reeds staan ingevuld in de vragenlijst, wanneer de klant deze voor het eerst opent. Zo hoeven klanten geen informatie aan te leveren, waarover jullie reeds beschikken. 

Email PB.jpg

STAP 2: NODIG KLANTEN UIT IN EEN KLIK

Klanten kunnen in bulk of individueel uitgenodigd worden vanuit het systeem. Ze ontvangen vervolgens een mail, met de vraag om de checklist aan te vullen.

 

Deze mail is volledig gepersonaliseerd naar uw kantoor - logo, kleurencombinaties, verzender... - om de betrouwbaarheid te verhogen.

STAP 3: DE KLANT VULT DE VRAGENLIJST IN

Via de mail komt de klant in de vragenlijst terecht. Net zoals bij de email, wordt ook deze omgeving volledig aangepast aan uw huisstijl.

De klant beantwoordt simpelweg enkele vragen die hem worden voorgelegd en vult zo zijn checklist in. Gekende informatie zal reeds ingevuld zijn, en hoeft enkel bevestigd te worden door de klant - of aangepast indien nodig.

 

Tevens kan de klant relevante documenten uploaden.

PB vragenlijst.png
Screenshot website overzicht.jpg

STAP 4: EEN DUIDELIJK OVERZICHT

Als accountant krijgt u een duidelijk centraal overzicht waarin u in één oogopslag de status kan zien van alle klanten. Aan de hand van drie duidelijke tabs geven we structuur aan uw intern proces: 

  1. 'In voorbereiding' geeft een overzicht van de klanten die de vragenlijst nog aan het invullen zijn en hun vooruitgang hierin. Deze klanten ontvangen automatische reminders, zolang de vragenlijst nog niet volledig is. U hoeft dus zelf niet meer op te volgen. 

  2. 'Te verwerken' bundelt alle klanten die hun vragenlijst hebben aangevuld en teruggestuurd, en waar u als accountant in een duidelijk overzicht kan terugvinden met welke aangiftes u aan de slag kan. 

  3. 'Verwerkt' geeft het overzicht van alle aangiftes die reeds zijn afgewerkt.

Op deze manier behoudt een accountantskantoor steeds een duidelijk overzicht van de progressie op vlak van de PB aangifte. 

STAP 5: WAT VOLGEND JAAR

Het tweede jaar gaat de automatisering nog een stap verder. De antwoorden van het voorgaande jaar zijn bijgehouden en worden reeds ingevuld in de nieuwe vragenlijst. 

De klanten ontvangen opnieuw een uitnodiging per mail. De ingevulde checklist wordt voorgelegd en de klant hoeft enkel te bevestigen dat de informatie nog klopt of aan te geven als er iets veranderd is ten opzichte van vorig jaar.

 

Zo simpel is het. 

NIEUW! Automatiseer nu ook de berekening integraal in ons platform!

HOE WERKT HET?

2. Berekening van de aangifte, communicatie met de klant en opladen in Tax-on-web

STAP 6: START DE BEREKENING

Screenshot berekening.jpg
  • De voorgestelde berekening van de klant wordt ingeladen uit Tax-on-web

  • Bekijk de informatie, verkregen uit de vragenlijst en de MyMinfin-bestanden en laad deze met één klik in in de aangifte

  • Vergelijk eenvoudigweg met de aangifte van het voorgaande jaar. 

Alle benodigde informatie en de berekening, zó naast elkaar. 

STAP 7: STUUR HET VOORSTEL NAAR DE KLANT

Na het afwerken van de berekening, kan het voorstel meteen doorgestuurd worden naar de klant ter goedkeuring. 

De klant ontvangt hiervan een melding en kan de voorgestelde aangifte goedkeuren of afwijzen, en verdere opmerkingen voorzien. 

Screenshot na berekening.jpg
Screenshot opladen.jpg

STAP 8: UPLOADEN NAAR TAX-ON-WEB

De berekeningen die door de klanten werden goedgekeurd, kunnen worden samengevoegd, zodat u deze in bulk kan opladen in Tax-on-web. 

EEN CENTRAAL OVERZICHT DAT HET HELE PROCES STRUCTUREERT

Zo wordt het duidelijk in welke fase de klant zich bevindt en wordt het hele proces vereenvoudigd. 

Screenshot overzicht.jpg

Functionaliteiten die de opvolging van de PB gemakkelijker maken

Gekende data wordt reeds ingevuld in de vragenlijst

Sync met MyMinfin, zodat attesten automatisch in het profiel staan

Klanten kunnen documenten & attesten uploaden in de vragenlijst

Personalisatie naar de klant toe en volgens huisstijl van uw kantoor

Automatische opvolging  van klanten die nog niet alle info hebben ingediend

Duidelijk centraal overzicht met status van vooruitgang

Berekening van de aangifte is volledig geïntegreerd

Digitale handtekening is mogelijk (Itsme, eID, SMS en pen)

Berekeningen kunnen in bulk worden gedownload om in TOW op te laden

Uitnodigingen / mails verstuurd vanuit een eigen e-mailadres

Wilt u op dezelfde manier andere informatie verzamelen?

Ziet bovenstaande werkwijze er handig en efficiënt uit, en zou je deze willen toepassen voor het verzamelen van andere klanteninformatie? Dat kan! Lees meer hierover door op onderstaande knop te klikken.

Wilt u graag meer horen?

We geven u graag meer uitleg tijdens een vrijblijvende demo. Daarin stellen we u Accounton voor en geven we toelichting over onze Personenbelasting Assistent. De demo duurt slechts een 30-tal minuten. 

bottom of page