top of page
  • Foto van schrijverLars Masyn

Accountants en antiwitwaswetgeving: een complex huwelijk?

De antiwitwaswetgeving van 2017 roept heel wat bijkomende verplichtingen en formaliteiten in het leven voor accountants. Een vijftal jaar na de inwerkingtreding van de wet blijkt echter dat de praktische implementatie ervan nog steeds niet op wieltjes loop. Slechts 27% van de gecontroleerde accountants is bij een eerste controle volledig in orde met de antiwitwaswetgeving, zo blijkt uit het laatste Jaarverslag van het ITAA. Een opvallend laag cijfer, rekening houdend met de steeds toenemende controles en bijhorende sancties. Waar loopt het mis?


73% van de gecontroleerde accountants is bij een eerste controle niet in orde - ITAA Jaarverslag 2021

Als voorbeelden van oorzaken voor een negatief advies vermeldt het Jaarverslag onder meer de volgende zaken:

  • De handleiding interne procedure ontbreekt

  • Er zijn geen identificatieformulieren

  • Er is geen cliëntacceptatiebeleid opgemaakt

  • De risicobeoordeling ontbreekt

  • Informatie wordt niet geactualiseerd

Hoewel de antiwitwaswetgeving een aantal concrete actiepunten voorschrijft, blijven deze in de praktijk dus vaak dode letter. Een pijnlijke vaststelling die voor accountants tevens een dreiging inhoudt. Het beroepsinstituut plaatst het topic immers steeds meer op haar agenda, hetgeen logischerwijs gepaard gaat met een strengere handhaving. Zo werden uit een totaal van 83 toetsers in het jaar 2021 maar liefst 55 kantoren en 68 beroepsbeoefenaars aan vervolgtoetsingen onderworpen.


En niet alleen het beroepsinstituut kijkt mee. Het ietwat opvallende contactpunt ‘Klokkenluiders’ stelt elke persoon in de mogelijkheid het beroepsinstituut op de hoogte te brengen van de vaststelling dat een van haar leden de antiwitwaswet niet naleeft. Hoewel het aantal meldingen nog beperkt blijft, noteert het ITAA in 2021 hier wel een beduidende verhoging ten opzichte van 2020.


Het moet dus dringend beter. De vraag is, hoe? De antiwitwaswetgeving lijkt duidelijk geformuleerd, het beroepsinstituut schenkt meer dan voldoende aandacht aan het topic en het ontbreekt accountants en belastingadviseurs niet aan bereidwilligheid. Het probleem zou dus wel eens kunnen liggen in het door accountants veelvuldig gebruikte vierletterwoord: ‘tijd’. Er is simpelweg geen tijd om de wetgeving om te zetten in een gestroomlijnde interne procedure. Er is geen tijd om deze procedure voor elk dossier nauwgezet te volgen, enzovoort. De verplichtingen die voortvloeien uit de antiwitwas-wetgeving ogen dan ook erg omslachtig en tijdrovend.


"Doorn in het oog blijft de administratieve last die aan accountants / belastingadviseurs opgelegd wordt. Het UBO-register staat opnieuw op één, weliswaar op de voet gevolgd door de verplichtingen van de antiwitwaswetgeving" - ITAA Barometer

Maar het kan ook anders. Slimme digitale oplossingen kunnen hier namelijk een enorme meerwaarde bieden. Ze bieden het voordeel van de gestructureerde werkmethode, en kunnen accountants op een snelle en efficiënte manier doorheen de verplichte formaliteiten gidsen.


De nieuwe AWW-toepassing van AMLCare is hiervan een mooi voorbeeld. Op kantoorniveau wordt de Handleiding interne procedure op een aantal minuten automatisch (en op maat van het kantoor) gegenereerd. De toepassing beschikt bovendien over de kracht om de principes uitgestippeld in de Handleiding op cliëntniveau af te dwingen. De cliëntidentificatie- en acceptatieprocedure worden aan de hand van twee simpele flows vervolledigd, en er wordt automatisch een risiconiveau berekend voor elk dossier. Tot slot brengt de tool de dossierbeheerders steeds tijdig op de hoogte om de relevante informatie te actualiseren. De tijdrovende antiwitwas-formaliteiten worden op deze manier omgezet in een snel en efficiënt proces en bovendien bent u steeds verzekerd van compliance met de wetgeving.


Benieuwd hoe onze toepassing er in de praktijk uitziet? Vraag een demo aan!

Comments


bottom of page